Zeitpunkt des Inkrafttretens
Veröffentlichungsdatum
Erwachsene
Kind

Kalite Politikası

• Kurumsallaşırken, uluslararası standartlara uygun işletim ve yönetim sistemimizi kurar ve uygulanmasını sağlarız. 
• Her zaman daha iyisi olabileceği inancı ile misafir memnuniyeti ve hizmet kalitemizi ölçer, misafirlerimizin şikayetlerini bir fırsat olarak görür ve hizmet kalitemizi iyileştirmede  kullanırız.
• Misafir şikayet ve geri beslemelerinde , misafirin haklı olduğu durumlarda gerekli telafi ve iyileştirmeler sağlanırız. 
• Çalışanlarımızın tavsiye, önerilerini engel ve bariyeri ortadan kaldırarak objektif şekilde alır, hedeflerimizin belirlenmesi için çerçeve sağlarız. 
• Personelimizi bilinçlendirmek ve entegre yönetim sistemlerinin devamlılığını sağlamak için eğitimin sürekliliğine önem veririz. 
• Tesislerimizde sevgi, saygı ve huzur ortamında, çalışanlarımızın motivasyonunu arıttır, Takım Ruhu içinde çalışmalarımızı sürdürürüz.
• Ülke ve bölge politikalarına uyumlu çalışarak yeni yatırımlar yaparız. Yatırımlarımızda misafir beklentilerini dikkate alır, teknolojiyi yakından takip ederek, işletmelerimizi geliştirip, tecrübelerimizi, bilgi ve becerilerimizi yapıcı yönde kullanırız. 
• Şeffaf yönetim biçimimizle, tüm çalışanların sistemimize katkıda bulunmasını sağlarız. Kurum kimliğini tüm çalışanlara aşılayarak ekip çalışmasına inanan çalışanlar yaratır ve uzun süreli grup bünyesinde kalmalarını sağlarız. 
• Misafir ve personellerimizin gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde beslenmeleri için; Hammadde alımı, depolanması, hazırlanması, sunumu, fiziksel , kimyasal ve mikrobiyolojik  acıdan hijyen kurallarına uyar, gereklilikleri yerine getiririz. İç ve dış iletişimi yürüterek gıda güvenliği yönetim sisteminin hedeflerinin oluşturulmasını, gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlarız.
• Çevreyi korumak ve sürdürülebilir turizmin gerekliliğini sağlamak amacıyla çevreye olan etkilerimizi tespit eder, olumsuz etkileri, olası tehlikeleri ve atıklarımızı kontrol altına alırız. Sürdürülebilir doğal kaynakların kullanımını, enerji tüketimini, hava, su ve toprak kirlenmesini en aza indirgemek için gayret ederiz. İklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu ile bioçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasına önem veririz.
• Ülkemizde yürürlükte olan tüm yasa, yönetmelik ve mevzuat düzenlemelerine uyar, gerekliliklerieksiksiz yerine getiririz. 
• Faaliyetlerimizi yürütürken misafir ve çalışanlarımızı meydana gelebilecek yaralanmalardan, kazalardan, hastalıklardan korumak, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlayarak, tehlikeleri ortadan kaldırarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmak için gerekli önlemleri alır ve uygular, yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlarız.
• Çevre bilinci ve sosyal sorumluluklarımızın; sadece çalışanlarımızca değil, konuklarımız, tedarikçiler, alt taşeronlar ve yetkili mercilerce de benimsenmesini sağlamaya çalışır, çevre yönetim sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlayarak sürekli iyileşmesi için çabalarız. Yerel yönetimler, tedarikçi firmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çevre koruma ve sosyal sorumluluk projelerinin üretilmesine katkıda bulunuruz.
• Misafirlerimize yöredeki tarihi ve kültürel faaliyetleri sunarak bölgedeki turizme katkı sağlarız.
• Bulunduğumuz yerlerde, yerel istihdamı arttırmak, doğal yaşamı korumak ve zenginleştirmek için gerekli her türlü önlemi alırız. Tesislerimizde bulunan bioçeşitlilik ve yaşayan canlı sayısını korur çevremize sahip çıkmak adına yaptığımız tüm faaliyetleri çalışanlarımız ve kamuoyuyla paylaşırız.

GENEL MÜDÜR