CHECK IN
CHECK OUT
Adults

باشگاه کودکان | Ramada Resort Lara

فرزندان مهمانان افتخاری دنیای Ramada Resort Lara هستند.

کودکان همیشه می خواهند به اطراف بدوند، از دریا لذت ببرند، خوشگذرانی کنند، فعالیت های مختلفی انجام دهند، چیز های جدیدی یاد بگیرند و کشف کنند، دوست های جدیدی پیدا کنند و خودشان را بروز دهند. هر یک از آنان می خواهد مانند ابر قهرمان تخیل خود باشد (04-12 سال). در باشگاه کودکان، همه این آرزو ها و خواسته ها تحت نظارت پرسنل آموزش دیده ما جهت جلب رضایت هم کودکان و هم والدین آن ها محقق می شوند. خاطرات شیرین تعطیلات در هتل ما حتی پس از بازگشت به خانه ماندگار است.