رستوران منوی جداگانه عثمانی | Ramada Resort Lara
CHECK IN
CHECK OUT
Adults

رستوران منوی جداگانه عثمانی | Ramada Resort Lara

با یک منوی غنی به همراه موارد ویژه، رستوران منوی جداگانه عثمانی طعم های کمیاب غذا های سنتی ترکی را ارائه می دهد و فرهنگ عثمانی را احیا می کند.

ساعات ارائه خدمات: 19:00 – 21:30

ظرفیت: 80 صندلی

بر اساس طرح UAI (فوق العاده شامل تمامی خدمات)، در صورت اقامت به مدت حداقل 7 شب، می توان به صورت رایگان در یکی از رستوران های دارای منوی جداگانه رزرو انجام داد.

بر اساس طرح UAI (فوق العاده شامل تمامی خدمات)، در صورت اقامت به مدت حداقل 10 شب، می توان به صورت رایگان در دو رستوران دارای منوی جداگانه (هرکدام یک بار) رزرو انجام داد.

جهت ارائه راحتی و فضای درجه یک برای شما، مهمانانی که شلوارک، لباس شنا یا دمپایی پوشیده اند مجاز به ورود به رستوران های ما نیستند.