Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

• Kurumsallaşırken, uygunluk yükümlülükleri, ulusal, uluslararası mevzuat, standartlara uygun yönetim sistemimizi kurar ve sürekliliğini sağlarız.
• Her zaman daha iyisi olabileceği inancı ile misafir memnuniyeti ve hizmet kalitemizi ölçer, misafirlerimizin şikayetlerini bir fırsat olarak görür ve hizmet kalitemizi iyileştirmede kullanırız.
• Misafir şikâyet ve geri beslemelerinde, misafirin haklı olduğu durumlarda gerekli telafi ve iyileştirmeler sağlanırız.
• Çalışanlarımızın tavsiye, önerilerini engel ve bariyeri ortadan kaldırarak objektif şekilde alır, hedeflerimizin belirlenmesi için çerçeve sağlarız.
• Personelimizi bilinçlendirmek ve entegre yönetim sistemlerinin devamlılığını sağlamak için eğitimin sürekliliğine önem veririz.
• Tesislerimizde sevgi, saygı ve huzur ortamında, çalışanlarımızın motivasyonunu arıttır, takım ruhu içinde çalışmalarımızı sürdürürüz.
• Entegre yönetim sistemleri kapsamında gerekli kaynakları sağlar, Ülke ve bölge politikalarına uyumlu çalışarak yeni yatırımlar yaparız. Yatırımlarımızda misafir beklentilerini dikkate alır, teknolojiyi yakından takip eder, işletmelerimizi geliştirip, tecrübelerimizi, bilgi ve becerilerimizi yapıcı yönde kullanırız. Enerji performansını destekleyen tasarım faaliyetlerini planlar ve uygularız.
• Şeffaf yönetim biçimimizle, tüm çalışanların sistemimize katkıda bulunmasını sağlarız. Kurum kimliğini tüm çalışanlara aşılayarak ekip çalışmasına inanan çalışanlar yaratır ve uzun süreli grup bünyesinde kalmalarını sağlarız.
• Misafir ve personellerimizin gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde beslenmeleri için; Hammadde alımı, depolanması, hazırlanması, sunumu, fiziksel, kimyasal, alerjen ve mikrobiyolojik acıdan hijyen kurallarına uyar, gereklilikleri yerine getiririz. İç ve dış iletişimi yürüterek entegre yönetim sistemi hedeflerinin oluşturulmasını, gözden geçirilmesini ve enerji performansı dahil sürekli iyileştirilmesini sağlarız.
• Çevreyi korumak ve sürdürülebilir turizmin gerekliliğini sağlamak amacıyla çevreye olan etkilerimizi tespit eder, olumsuz etkileri, olası tehlikeleri ve atıklarımızı kontrol altına alırız. Sürdürülebilir doğal kaynakların kullanımını, enerji tüketimini, hava, su ve toprak kirlenmesini en aza indirgemek için gayret ederiz. iklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasına önem veririz.
• Faaliyetlerimizi yürütürken misafir ve çalışanlarımızı meydana gelebilecek yaralanmalardan, kazalardan, hastalıklardan korumak, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlayarak, tehlikeleri ortadan kaldırarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmak için gerekli önlemleri alır ve uygular, yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlarız.
• Sürdürülebilir uygulamalar kapsamında çevre, doğal kaynak tüketimi, toplumsal çalışmalar ve enerji tüketimleri konularında sadece çalışanlarımızca değil, konuklarımız, tedarikçiler, alt taşeronlar ve yetkili mercilerce de benimsenmesini sağlamaya çalışır, çevre ve enerji yönetim sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlayarak sürekli iyileşmesi için çabalarız. Yerel yönetimler, tedarikçi firmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak Sürdürülebilir uygulamalar kapsamında projelerinin üretilmesine katkıda bulunuruz.
• Misafirlerimize yöredeki tarihi ve kültürel faaliyetleri sunarak bölgedeki turizme katkı sağlarız.
• Bulunduğumuz yerlerde, yerel istihdamı arttırmak, doğal yaşamı korumak ve zenginleştirmek için gerekli her türlü önlemi alırız. Tesislerimizde bulunan biyoçeşitlilik ve yaşayan canlı sayısını korur çevremize sahip çıkmak adına yaptığımız tüm faaliyetleri çalışanlarımız ve kamuoyuyla paylaşırız.
• Tedarik edilecek yeni ekipman, ürün ve hizmetlerde enerji verimliliğini göz önünde bulundurarak çevre ve doğal kaynakları korumayı, enerji tüketimini kontrol altına almayı sağlayacak tüm gereklilikleri uygularız.

GENEL MÜDÜR